Ceny


Cena softwarových služeb: 250 Kč / hodina (cena včetně DPH)

Instalace operačního systému: 500 Kč
- cena zahrnuje čistou instalaci OS, veškerou dostupnou aktualizaci OS, instalaci nejnovejších ovladačů

Instalace dodatečného softwaru: 250 Kč / hodina
- (v případě zájmu možno doinstalovat nejčastěji používané aplikace jako např. Office, Adobe reader, kodeky, antivirus, apod.